Protipožární impregnace

„NEHOŘLÁK“
Nejmodernější řešení v oblasti prevence před požárem!

Hlavní výhody

 • Ochrana proti teplotě vyšší jak 1000 °C
 • Přenos tepla přes ošetřený oděv se může snížit až o 95 %
 • Po ošetření povrchu nedochází ke vzniku kouře a zplodin!
 • Nemění vzhled povrchu
 • Stává se součástí povrchu (neodlupuje se)

Co je „Nehořlák“

Jedná se o transparentní ultratenký nátěr, který díky svým vlastnostem mění materiály v nehořlavé! Aplikace nijak nemění vzhled povrchu.

Na rozdíl od většiny nátěrů je naprosto transparentní, netoxický bez obsahu karcinogenních látek a je ekologický!

Ochrana proti teplotě vyšší jak 1000 °C

Jak to funguje

Oproti většině zpomalovačů hoření, které jsou navrženy, aby odolávaly požáru určitou dobu, „NEHOŘLÁK“ ošetřené materiály promění na nehořlavé.

„NEHOŘLÁK“ vytvoří na ošetřených materiálech, vystavených trvale vysoké teplotě, zuhelnatělou (karbonizovanou) vrstvu, čímž nedojde k jejich vznícení.

Dokonce i plameny z neošetřených materiálů se nebudou moci rozšířit na materiály ošetřené!

Kde se „Nehořlák“ využívá

 • střešní krovy a konstrukce
 • dřevěné obložení
 • tatranský profil
 • dřevovstavby
 • ochrana opon
 • ochrana sedaček z textilu
 • závěsy
 • nábytek

Více než 80% lidí při požáru zahyne v důsledků udušením od zplodin!

Po ošetření povrchu „NEHOŘLÁKEM“ nedochází ke vzniku kouře a zplodin!

Přenos tepla skrz oděv se může snížit až o 90 %. Tím je uživatel chráněn před extrémním teplem. Pracovní oděv si i nadále uchovává odolnost proti vodě, oděru, skvrnám a znečištěn. I ostatní vlastnosti, které díky naší technologii získá, mu i nadále zůstávají

Hodnocení našich klientů

Společnost NANO FUSION s.r.o. realizuje více než 2 roky pro naší společnost Regio Jet a.s. ochranné aplikace zaměřené na ochranu povrchu železničních vozů proti nečistotě a graffiti. Dále nám dodává čistící prostředky a jiné ochranné nátěry pro naše vozové jednotky. Tyto ochranné aplikace nám usnadňují čištění našich vozových jednotek od nečistot. Po aplikaci je odstranění graffiti snadné, časově nenáročné a nezanechává stopy. Realizace probíhají podle předem stanovených smluvních podmínek, co do rozsahu, termínu a kvality bez výhrad. Společnost Regio Jet a.s. vyslovuje celkovou spokojenost se společností NANO FUSION s.r.o.
V Praze dne 2.9.2014
Ing. Jiří Schmidt
provozní ředitel a člen představenstva
RegioJet, a.s

Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti Nano Fusion s.r.o. za realizaci transparentní protiskluzové aplikace NF AntiSlip v prostorách našeho informačního a rezervačního centra v Praze. Pro realizaci protiskluzové úpravy jsme se rozhodli na jaře roku 2014. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti našich klientů, kdy obzvláště v případě deštivého počasí byla stávající dlažba za mokra extrémně kluzká a řešili jsme časté incidenty způsobené uklouznutím.  Naším požadavkem bylo výtvoření dlouhodobě protiskluzového povrchu a zachování jeho původního vzhledu. Všechny týto požadavky firma Nano Fusion s.r.o. bez výhrad splnila a nemuseli jsme do dnešního dne řešit žádný incident způsobený uklouznutím. Můžeme dále potvrdit, že aplikace je po čtyřech letech stále funkční. Židovské Muzeum v Praze vyjadřuje celkovou spokojenost s realizací zakázky a těší se na další spolupráci.

V Praze dne 28.3.2018
Ing. Milan Lička
vedoucí provozního odboru

Chtěli bychom poděkovat firmě Nano Fusion s.r.o. za spolupráci při ošetření prostor u stáčecí linky, který je vydlážděn čedičovou dlažbou. Jelikož se jedná o kvalitní, ale za mokra velmi kluzkou dlažbu a tím nebezpečnou z hlediska možnosti vzniku úrazu obsluhy, rozhodli jsme se využít služeb firmy Nano Fusion s.r.o. a nechat tyto prostory ošetřit protiskluzovou úpravou. Během jediného dne firma provedla očištění, odmaštění a ošetření povrchu bez stavebních úprav a beze změny vzhledu materiálu. Nyní po ošetření dlažby již nehrozí nebezpečí úrazu a s funkčností protiskluzové úpravy jsme velice spokojeni. Společnost Brenntag CZ s.r.o. vyslovuje celkovou spokojenost s výše realizací zakázky a těší se na další spolupráci.

16.5.2016 v Praze
Martin Tůma
HSE Manager
Brenntag CZ s.r.o.

Tímto dopisem bychom chtěli poděkovat firmě Nano Fusion s.r.o. za nabídku a realizaci transparentní protiskluzové aplikace NF AntiSlip ve venkovních prostorech pro našeho klienta Českou spořitelnu a.s. v Pardubicích. Dlouho jsme hledali řešení, které by zvýšilo bezpečí našich klientů obzvláště, v případě deštivého počasí. Kdy stávající dlažba byla za mokra kluzká a řešili jsme tak incidenty způsobené uklouznutím. Naším požadavkem bylo vytvoření dlouhodobého protiskluzového povrchu a zachování jeho původního vzhledu v prostorech nájezdové rampy pro invalidy a ošetření schodů a plošiny před vstupem. Všechny tyto požadavky firma Nano Fusion s.r.o. bez výhrad splnila a nemuseli jsme do dnešního dne řešit žádný incident způsobený uklouznutím. Pro realizaci protiskluzové úpravy jsme se rozhodli na jaře roku 2014. Můžeme potvrdit, že aplikace je po více než dvou letech stále funkční bez žádného rozdílu. Společnost AB FACILITY a.s. vyjadřuje celkovou spokojenost s realizací zakázky a těší se na další spolupráci.

Petr Šebesta
Manažer služeb
AB Facility a.s.

Pro koho pracujeme